KUTATÁSKomplex Instrukciós ProgramLogikai Táblajáték ProgramGenerációk Közötti Párbeszéd ProgramINTÉZMÉNYEKMUNKATÁRSAKESEMÉNYEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA KÖZPONT ÁLTAL KÉPZETT ISKOLÁKHELYZETKÉPFOTÓK Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem
K. Nagy Emese
 
Generációk Közötti Párbeszéd Program
 
A Generációk Közötti Párbeszéd program az általános iskolák számára, 6-14 éveseseknek kidolgozott program.
 
A Program jellemzői:
A jó közösségi iskola jellemzője a nyitottság. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, másrészt az intézmény olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyet nem csak a diákok vehetnek igénybe. A Generációk Közötti Párbeszéd Program a fenti törekvéseket valósítja meg.
Cél, hogy a gyermek és a felnőtt egymástól tanuljon, kapcsolat alakuljon ki a generációk között, megismerjék egymást, a múltat, és beszéljenek a jövőről. A program célzottan szolgálja a gyermekek és családtagjaik közötti kommunikációt. 
Ennek a kooperatív technikákon alapuló tanulási módszernek elsődleges célja a szociális kompetenciák fejlesztése. A tanulók csoportokba szerveződve, különféle szerepeket vállalva, felnőttel együttműködve szereznek információt a környező világról, az emberekről. 
A Program fontos célja továbbá, hogy a szülő – a megszólításán keresztül – fontosnak érzi az iskolát, támogatja gyermekét az iskolába járásban, tudja, hogy az iskola megfelelő hely gyermeke képzéséhez.
A csoportok megalakításakor figyelembe kell venni a tanulók előzetes tudását, érdeklődését, intelligenciáját, amely utóbbi a Gardner-féle többszörös intelligencia elméleten alapul.
 
A foglalkozások (tanóra 45 perc, tanórán kívüli tevékenység) jellemzői:
• A foglalkozások a gyerekek és a szülők kölcsönös együttműködésén alapulnak.
• Az osztályfőnökök megismertetik a gyermekekkel a családfakészítés technikáját. 
• A család otthon közösen elkészíti a családfát, kiegészítve a családtagok foglalkozásával, hobbijával. 
• A pedagógusok és gyerekek által közösen kiválasztott családtagokat meghívják egy közös gondolkodásra, beszélgetésre, foglalkozásra, ahol a gyerekek – 4-6 fős csoportokat alkotva – ismereteket szereznek a meghívott felnőttektől, majd ezeket az ismereteket a csoportok beszámolói társaiknak továbbadják. Egy 25 fős osztály, 5 db 5 fős csoportot feltételezve, 5 felnőttel gondolkodik közösen a Generációk Közötti Párbeszéd napon. A foglalkozás a Komplex Instrukciós Program típusú óra módszerével szervezhető meg. 
• A párbeszéd hatékonyságának növelése céljából a gyerekek a közös foglalkozást megelőzően felkészülnek az adott témából. Előzetesen anyagot gyűjtenek, kérdéseket fogalmaznak meg a felnőtt adott témájában. 
• A felnőttek meghallgatása, kikérdezése, prezentációja után, az óra második részében a tanulók beszámolnak a hallottakról, bemutatják a közös munka eredményét az osztály többi tagjának.
• A párbeszéd abban is testet ölt, hogy a következő közös órán (45 percben) a gyerekek az előzetesen gyűjtött információk alapján a családtagok tevékenységével kapcsolatos internetes oldalakról tájékoztatják a felnőtteket illetve egyéb, a könyvtárban fellelhető kiadványokat ajánlanak a figyelmükbe. 
• A felső tagozatban ezek az órák az osztályfőnöki óra keretében tűnnek leginkább megszervezhetőnek.
 
 
 
 
A generációs órán az alábbi készségek fejleszthetők:
- különböző tanulási technikák pl.: önálló ismeretszerzés, jegyzetelés, kérdezési technikák, lényegkiemelés, 
- manuális készség /feladattól függően/
- kommunikációs készség
- digitális kompetencia
 
Ezen készségek fejlesztése mellett a program legfontosabb eredménye a párbeszéd iskola-tanuló-szülők, családtagok között. 
 
Számszerűen bizonyítható eredmény, hogy a szülők többen vesznek részt szülői értekezleteken, fogadó órákon, szívesen mennek kulturális programokra, rendezvényekre, de a hétköznapokban is bátran fordulnak az iskolához problémáikkal. Mindez, más elemekkel együtt, a Generációk Közötti Párbeszéd Programnak is köszönhető.
 
A Generációk Közötti Párbeszéd Program az iskola Pedagógiai Programjának szerves része, amely mint éves projekt téma alkalmas az egészségvédelem, környezetvédelem, a fogyasztóvédelem és a pályaorientációs témák feldolgozására.
 
Cél, hogy a Pedagógiai Programban meghatározott témák az általános iskolai 8 év alatt egy–egy évfolyamon feldolgozásra kerüljenek, ahol az egyes évfolyamokon a szülők érdeklődési köre természetesen korlátokat szabhat.
 
1. A program kipróbált és továbbfejlesztett. A szülőktől kapott visszajelzések pozitívak, az elégedettséget mérő kérdőívek válaszai ezt egyértelműen bizonyítják.
2. A program adaptációjához olyan pedagógusokra van szükség, akik nyitottak az új pedagógia módszerek iránt, és akiknek fontos a kapcsolattartás a szülőkkel.
3. A program eszközigénye: Számítógép, internet-hozzáféréssel, könyvtár, illetve feladatoktól függően egyéb eszközök (pl.: konyhai gépek, barkács eszközök, stb.).
 
A program gyakorisága: 2 x 45 perces Generációk Közötti Párbeszéd Program/osztály/év
 
Javasolt témák évfolyamonként:
 
1-2. évfolyam: 
• a család (szűkebb-tágabb rokonság, munkamegosztás), 
• házkörüli munkák, 
• ház körüli állatok,
• bevásárlás, 
• egészséges táplálkozás,
• sport, 
• kultúra, művelődés, 
• hobbi.
 
3-4. évfolyam: 
• Aktuális, általában nevezetes évszakokhoz kötődő ünnepekre (szüret, karácsony, farsang, húsvét) történő készülődés, 
• egészséges táplálkozás,
• sport, 
• kultúra, művelődés, 
• hobbi.
 
5. évfolyam: 
• manuális tevékenység, kézügyesség, szabadidős tevékenység
• egészséges táplálkozás,
• sport,
• kultúra, művelődés,
• hobbi.
 
6. évfolyam: 
• Szakmák (fizikai, szellemi) megismerése
 
7. évfolyam: 
• Pályaválasztás: az iskola volt tanulóinak, akik az adott időszakban középiskolások vagy felsőfokú képzésben vesznek részt, meghívása. Cél a középiskolák megismertetése, a választás megkönnyítése, előretekintés a felsőfokú oktatás felé.
 
8. évfolyam: 
• Élethosszig tartó tanulás: azoknak a szülőknek, rokonoknak a meghívása, akik a tanulással, képzéssel, önképzéssel kapcsolatban állnak.
 
A Program bevezetésekor inkább a szabadidős tevékenységekre kell koncentrálni, később válik a program, elsősorban a 7.-esek és a 8.-osok számára, a pályaválasztás, szakmákkal való megismerkedés egyik hathatós eszközévé. Tovább bővítve a témaköröket az élethosszig tartó tanulás témája is bekerülhet a programba.
 
Cél, hogy a nyolc év folyamán minden szülő kapjon alkalmat arra, hogy bemutathassa „tudományát” az osztály közösségének.
 
Családfakészítés technikája
 
Ingyenes családfakészítő program: http://www.ittvoltam.hu/csaladfa/